Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 20
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 747
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1197
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 119006
 
 
บริษัท ดาต้าเมด จำกัด
 
บริหารกิจการโดยเภสัชกรซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ แนะนำเวชภัณฑ์
ให้ตรงกับอาการเจ็บป่วยมากว่า 30 ปี ทั้งยังอยู่ในธุรกิจ-การจัดแนะนำครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในห้องปฐมพยาบาล ตามสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆมาโดยตลอด 

วิสัยทัศน์

ยึดหลักการประกอบอาชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด
ในเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทั้งสองฝ่าย


วัตถุประสงค์

ประกอบกิจการชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษา
หรือป้องกันอาการเจ็บป่วย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรค
และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ในอุบัติเหตุต่างๆ
รวมถึงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Current Pageid = 1